Number of the records: 1  

Referenčný marketing ako aktívny nástroj marketingu v oblasti hotelierstva

 1. Title Referenčný marketing ako aktívny nástroj marketingu v oblasti hotelierstva
  Author infoJán Svoboda
  Author Svoboda Ján
  Source document Scientia Iuventa 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie. S. 1-6. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords ruch cestovný * hotelierstvo * hotely * strediská ruchu cestovného * zariadenia rekreačné * systémy rezervačné * služby doplnkové * marketing * komunikácia marketingová * internet
  AnnotationReferenčný marketing v súčasnej dobe ako jeden z nástrojov podpory predaja v oblasti služieb a hotelierstva. Marketingová komunikácia v hotelierstve. Aktívne využívanie hodnotiacich portálov. Dôležitosť referenčného marketingu.
  DatabaseARTICLES