Number of the records: 1  

Postavenie sociálneho cestovného ruchu v systéme cestovného ruchu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

 1. Title Postavenie sociálneho cestovného ruchu v systéme cestovného ruchu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
  Author infoIvica Linderová
  Author Linderová Ivica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Source document Scientia Iuventa 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie. S. 1-12. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5
  NoteVEGA 1/4572/07. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords Spojené kráľovstvo * ruch cestovný sociálny * strediská ruchu cestovného * zariadenia rekreačné * politika ruchu cestovného * služby doplnkové * skupiny sociálne * osoby zdravotne postihnuté
  AnnotationSpojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je jednou z krajín Európskej únie s rozvinutým systémom podpory sociálneho cestovného ruchu, najmä pokiaľ ide o podporu cestovania rodín s nízkym príjmom. Cieľ, nástroje a politika sociálneho cestovného ruchu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
  DatabaseARTICLES