Number of the records: 1  

Vývojové trendy finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

 1. Title Vývojové trendy finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
  Parallel titleTrends of financial intermediation and financial advice
  Author infoAnna Majtánová, Andrea Snopková
  Author Majtánová Anna EUBFNHKPO - Katedra poisťovníctva FNH
  Co-authors Snopková Andrea EUBFNHKPO - Katedra poisťovníctva FNH
  Source document Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. S. [275-284]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3286-0
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteITMS 26240120032. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 368 - Poisťovníctvo
  Keywords poisťovníctvo * trh poistný * trh finančný * sprostredkovatelia * poradcovia finanční * zmluvy poistné * poistníci * druhy poistenia * gramotnosť finančná * legislatíva
  AnnotationFinančný sprostredkovatelia a finančný poradcovia na finančnom trhu so zameraním sa na poistný trh. Využívanie a vnímanie ich služieb bežnými ľuďmi na domácom trhu. Orientácia v množstve produktov a služieb a následne výber poistných produktov. Pomoc pri uzatváraní poistnej zmluvy.
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01544-062, originál dokumentu

Number of the records: 1