Number of the records: 1  

Niektoré problémy ekonomickej dynamiky

 1. Title Niektoré problémy ekonomickej dynamiky
  Author infoRastislav Jurga
  Author Jurga Rastislav EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  Source documentPidviščennja jakosti osviti v universitetach : materiali mižnarodnoj naukovoj konferenciji, Užgorod (Ukrajina) - Košice (Slovacka Respublika), 25-27 bereznja 2011 roku : speciaľnyj vypusk zbirnika naukovych prac, Geopolitika Ukrajini: istorija i sučasnisť. No. 6 (2011) s. 262-269. - Užgorod, 2011. ISSN 2078- 1431
  Issue dataVzorce
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionUkraine
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords dynamika ekonomiky * ponuka * dopyt * ceny
  AnnotationStatický pohľad je pojem bezčasový. Premenné môžu byť v skutočnosti stavy alebo toky, vzťahujú sa k rovnakému časovému okamihu alebo obdobiu a nekladú sa na ne žiadne podmienky, ktoré by sa vzťahovali k rôznym časovým okamihom. Systém sa nazýva dynamický, ak premenné závislé na čase sa vzťahujú k rôznym časovým okamihom alebo obdobiam a sú nejako spojené s minulosťou a budúcnosťou.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01708-001, kópia plného textu

Number of the records: 1