Number of the records: 1  

Využitie hodnotiacich portálov ako aktívny nástroj marketingu hotelierstva

 1. Title Využitie hodnotiacich portálov ako aktívny nástroj marketingu hotelierstva
  Parallel titleUsing of review portals as an active tool in hospitality marketing
  Author infoJán Svoboda
  Author Svoboda Ján
  Source document Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 28. apríl 2011, Trnava. S. 223-226. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-256-9
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 659 - Propagácia. Reklama. Informácie o výrobkoch a výrobnej činnosti. Public relations
  Keywords propagácia * reklama * prezentácia * podpora predaja * hotelierstvo * služby doplnkové * marketing * technológie informačné * technológie komunikačné
  AnnotationOblasť hotelierstva a rôzne formy propagácie a podpory predaja produktov alebo služieb v hotelierstve. Referenčný marketing, ktorý sa v oblasti hotelierstva dosiahne využitím hodnotiacich portálov.
  DatabaseARTICLES