Number of the records: 1  

Metódy rozširovania slovnej zásoby vo výučbe anglického odborného jazyka študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave (v období prechodu od všeobecného k odbornému ekonomickému jazyku)

 1. Title Metódy rozširovania slovnej zásoby vo výučbe anglického odborného jazyka študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave (v období prechodu od všeobecného k odbornému ekonomickému jazyku)
  Parallel titleMethods adopted for the extension of vocabulary at ESP instruction at the University of Economics in Bratislava (in the period of transition from general English to ESP)
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : [13. 9. 2011, Nitra]. S. 232-238. - Nitra : SPU v Nitre, 2011. ISBN 978-80-552-0713-1
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazyky cudzie * angličtina * zásoba slovná * komunikácia * študenti * ekonómia * univerzity * vzdelávanie vysokoškolské
  AnnotationNiektoré typy cvičení na rozširovanie slovnej zásoby, ktoré sú úspešne aplikované na seminároch anglického odborného jazyka pre poslucháčov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jazyková a komunikatívna kompetentnosť študentov zodpovedá úrovni B2 a C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01921-002, originál dokumentu