Number of the records: 1  

Inovácie produktu na trhu služieb ubytovacích zariadení

 1. Title Inovácie produktu na trhu služieb ubytovacích zariadení
  Author infoEva Smutná
  Author Smutná Eva
  Source document Scientia Iuventa 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : Banská Bystrica, 8. jún 2012. S. [1-11]. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2012. ISBN 978-80-557-0362-6
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords ruch cestovný * strediská ruchu cestovného * zariadenia ubytovacie * zariadenia stravovacie * systémy rezervačné * služby doplnkové * kvalita služieb * inovácia
  AnnotationSkúmanie inovácie produktov ubytovacích zariadení, ktoré predstavujú ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby. Zhodnotenie trhu služieb ubytovacích zariadení a analýza inovácií produktov. Trh služieb ubytovacích zariadení a vplyv meniaceho sa kultúrneho prostredia.
  DatabaseARTICLES