Number of the records: 1  

Vplyv globalizácie na vývoj medzinárodného cestovného ruchu v období finančnej krízy

 1. Title Vplyv globalizácie na vývoj medzinárodného cestovného ruchu v období finančnej krízy
  Parallel titleThe Impact of globalization on the development of international tourism during the financial crisis
  Author infoMária Puškelová
  Author Puškelová Mária EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. S. 637-647. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9
  Issue dataGrafy, tab.
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords ruch cestovný medzinárodný * politika ruchu cestovného * služby doplnkové * konkurencieschopnosť * kríza finančná * globalizácia
  AnnotationVplyv celosvetovej krízy a vývoj medzinárodného cestovného ruchu. Rozhodujúce faktory ovplyvňujúce rozvoj medzinárodného obchodu a priama interakcia s vývojom svetového hospodárstva.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 00820-035, originál dokumentu