Number of the records: 1  

Zdravotne postihnutý klient v cestovnom ruchu

 1. Title Zdravotne postihnutý klient v cestovnom ruchu
  Parallel titleThe Handicapped Client in Tourism
  Author infoKatarína Valenteová, Roman Staňo
  Author Valenteová Katarína EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Co-authors Staňo Roman EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. S. 747-758. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords ruch cestovný * strediská ruchu cestovného * zariadenia rekreačné * služby doplnkové * klienti * osoby zdravotne postihnuté
  AnnotationIdentifikácia kľúčových determinantov, umožňujúcich zdravotne postihnutým byť aktívnymi účastníkmi cestovného ruchu. Rámcová dohoda medzi UNWTO, Fundación ONCE a ENAT- European Network for Accessible Tourism, rezolúcia Valného zhromaždenia UNWTO pod názvom "Bezbariérový cestovný ruch pre všetkých".
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 00820-014, originál dokumentu