Number of the records: 1  

Interferencia materinského jazyka do anglického jazyka vo výučbe odborného jazyka študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave

 1. Title Interferencia materinského jazyka do anglického jazyka vo výučbe odborného jazyka študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Parallel titleInterference of mother thongue into English at ESP instruction at the University of Economics in Bratislava
  Author infoĽubica Hulajová, Zuzana Ondrejová
  Author Hulajová Ľubica EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Co-authors Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source documentFórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. Roč. 4, č. 4 (2012) s. 16-23. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2012. ISSN 1337-9321
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords angličtina * jazyky cudzie * jazyk materinský * slovenčina * komunikácia * vzdelávanie * gramatika
  AnnotationPrípady tzv. interferencie, negatívneho jazykového transferu na úrovni gramatiky a lexiky východiskového, prvotného – materinského jazyka – slovenčiny a druhotného, cieľového jazyka – angličtiny. Cieľovou skupinou sú študenti Obchodnej fakulty a Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvujúci semináre z anglického odborného jazyka, ktorých jazyková kompetentnosť je na úrovni B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01811-002, originál dokumentu