Number of the records: 1  

Dlhová kríza a jej vplyv na podnikanie v cestovnom ruchu

 1. Title Dlhová kríza a jej vplyv na podnikanie v cestovnom ruchu
  Parallel titleThe Debt crisis and its impact on entrepreneurship in tourism
  Author infoDarina Eliašová
  Author Eliašová Darina EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike : [zborník príspevkov] : vedecká online konferencia poriadaná ako sprievodné podujatie Týždňa vedy na Slovensku : v Bratislave, dňa 28. 11. 2012. S. 24-34. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3534-2
  Issue dataGraf, tab.
  NotePríspevok je súčasťou riešenia výskumného projektu 1/0519/12 Poistenie podnikateľských subjektov. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords ruch cestovný * politika ruchu cestovného * strediská ruchu cestovného * služby doplnkové * kríza hospodárska
  AnnotationCestovný ruch, vďaka aktivitám podnikateľských subjektov, dlhodobo vykazuje aktívne saldo v platobnej bilancii bežného účtu Slovenskej republiky a do istej miery vytvára priestor na riešenie ťaživých problémov prebiehajúcej hospodárskej krízy.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01879-004, originál dokumentu