Number of the records: 1  

Pozícia inovácií v čase ekonomickej krízy - aplikácia na cestovný ruch

 1. Title Pozícia inovácií v čase ekonomickej krízy - aplikácia na cestovný ruch
  Parallel titleThe Position of innovations in economic crisis – application on Tourism
  Author infoViera Kubičková
  Author Kubičková Viera EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike : [zborník príspevkov] : vedecká online konferencia poriadaná ako sprievodné podujatie Týždňa vedy na Slovensku : v Bratislave, dňa 28. 11. 2012. S. 68-78. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3534-2
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords ruch cestovný medzinárodný * strediská ruchu cestovného * služby doplnkové * inovácia * produktivita * kríza hospodárska
  AnnotationIdentifikácia zmien v medzinárodnom cestovnom ruchu v krízovom období, vysvetlenie úloh inovácií ako možného nástroja na elimináciu negatívnych dôsledkov krízových javov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01879-006, originál dokumentu