Number of the records: 1  

Význam a funkcie brandingu v hotelierstve

 1. Title Význam a funkcie brandingu v hotelierstve
  Parallel titleThe Importance and Funcions of Branding in the Hotel Industry
  Author infoAnna Sirotková, Monika Krošláková
  Author Veszprémi Sirotková Anna EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Co-authors Krošláková Monika EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike : [zborník príspevkov] : vedecká online konferencia poriadaná ako sprievodné podujatie Týždňa vedy na Slovensku : v Bratislave, dňa 28. 11. 2012. S. 134-140. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3534-2
  NoteČlánok je parciálnym výstupom výskumu 5121A. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords ruch cestovný * strediská ruchu cestovného * zariadenia rekreačné * systémy rezervačné * hotelierstvo * hotely * služby doplnkové
  AnnotationZnačka hotela predstavuje pre zákazníkov určitý pocit istoty, že im budú poskytnuté služby v očakávanej kvalite a na požadovanej úrovni. Konkurenčná výhoda, ktorá sa prejaví rastom tržieb a v konečnom dôsledku aj zisku.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01879-013, originál dokumentu