Number of the records: 1  

The Tourism as the tool of the education

 1. Title The Tourism as the tool of the education
  TranslationCestovný ruch ako nástroj pre vzdelávanie
  Author infoRoman Staňo, Ladislav Bažó, Katarína Valentová
  Author Staňo Roman EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Co-authors Bažó Ladislav EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Valenteová Katarína EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike : [zborník príspevkov] : vedecká online konferencia poriadaná ako sprievodné podujatie Týždňa vedy na Slovensku : v Bratislave, dňa 28. 11. 2012. S. 141-146. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3534-2
  Issue dataObr.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords ruch cestovný motivačný * sprievodcovia * turistika * vzdelávanie * strediská ruchu cestovného * služby doplnkové
  AnnotationRozvoj cestovného ruchu predstavuje zmeny v správaní a spotrebe nových segmentov zákazníkov. Cestovný ruch vytvára možnosti pre špeciálne záujmy svojich klientov, ktoré sú kombináciou rekreačných a vzdelávacích prvkov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01879-014, originál dokumentu