Number of the records: 1  

Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku

 1. Title Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku : správa o výsledkoch riešenia projektu a záznam z oponentského konania projektu MVP : projekt mladých vedeckých pracovníkov č. 2315017 : [doba riešenia 2009 - 2010]
  Author infozodpovedný riešiteľ Martin Lábaj
  Author Lábaj Martin EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Co-authors Dičér Marián EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Fülöp Peter EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Kováčiková Petra
  Rumpelová Daniela EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Silanič Peter EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Another authors Frank Karol (Opponent)
  Fifeková Elena (Opponent) EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Issue dataBratislava, 2010. - [14 s.]
  NoteMVP 2315017.
  Document kindsprávy výskumné
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords výkonnosť ekonomiky * integrácia ekonomická * politika hospodárska
  Public work categoryReports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01748-001, originál dokumentu