Number of the records: 1  

Komparácia vývoja výkonnosti slovenskej a českej ekonomiky - limitujúce faktory rastu

 1. Title Komparácia vývoja výkonnosti slovenskej a českej ekonomiky - limitujúce faktory rastu
  Parallel titleComparison of the performans of Slovak and Czech economy - limiting factors of growth
  Author infoDaniela Sovíková, Karol Zalai
  Author Sovíková Daniela EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Co-authors Zalai Karol EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. S. [1-6] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6
  Issue dataTab., grafy
  NoteVEGA 1/0396/13. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords situácia hospodárska * rast hospodársky * výkonnosť ekonomiky * Slovensko * Česko
  AnnotationKonfrontácia výkonu slovenskej a českej ekonomiky za obdobie rokov 2000-2012. Využitie magického štvoruholníka pri komparácii.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 02162-099, originál dokumentu