Number of the records: 1  

Ekonómia katastrof ako vedná disciplína

 1. Title Ekonómia katastrof ako vedná disciplína
  Parallel titleEconomics of disasters as the scientific discipline
  Author infoJaroslav Slepecký, Monika Daňová
  Author Slepecký Jaroslav
  Co-authors Daňová Monika
  Source document Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 14. – 15. november 2013, Košice, Slovensko. S. 281-285 CD-ROM. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-89282-88-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.1 - Ekonomická veda
  Keywords teórie ekonomické * kategórie ekonomické * veda ekonomická * metódy prognostické * štatistika * modely ekonomicko-matematické * havárie * pohromy živelné
  AnnotationEkonómia katastrof je úzko špecializovaná, špecifická ekonomická disciplína, ktorá s využitím teórie katastrof, metód matematického modelovania, štatistických a prognostických metód analyzuje ekonomické dôsledky katastrof a naznačuje ich možný vývoj - v súčasnosti má svoje pevné miesto v ekonomickej teórii.
  DatabaseARTICLES