Number of the records: 1  

Metódy stanovenia rovnovážnych výmenných kurzov

 1. Title Metódy stanovenia rovnovážnych výmenných kurzov
  TranslationMethods of determination of equlibrum exchange rates
  Author infoErika Spuchľáková
  Author Spuchľáková Erika
  Source document Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. Č. 3 (2013), s. 84-90. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013. ISSN 1336-5878
  NotePopis urobený: 30. 7. 2014. - Názov z titulnej obrazovky. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.74 - Devízová politika. Konvertibilita
  Keywords kurz výmenný * kurz výmenný pevný * kurz výmenný pohyblivý * politika hospodárska * politika menová * modely ekonomicko-matematické
  AnnotationUrčenie správneho rovnovážneho výmenného kurzu je pre každú otvorenú ekonomiku veľmi dôležité. Zohráva dôležitú úlohu nielen v modernej makroekonómii, ale aj v realizovaní praktickej hospodárskej politiky. Analýza niektorých metód stanovenia rovnovážnych výmenných kurzov, od najjednoduchších modelov, akými sú Zákon jednej ceny, t.j. LOOP a Parita kúpnej sily, t.j. PPP a keďže sa ukázalo, že tieto modely neplatia, hľadali sa nové modely stanovenia rovnovážnych výmenných kurzov. V súčasnosti sa používajú hlavne modely, ktoré odzrkadľujú makroekonomickú situáciu a medzinárodné postavenie krajiny. Opis princípov troch z nich, t.j. princíp Modelu fundamentálneho rovnovážneho kurzu - FEER, princíp Modelu prirodzeného rovnovážneho menového kurzu - NATREX a princíp Modelu behaviorálneho rovnovážneho výmenného kurzu - BEER.
  URL ftp://193.87.31.84/0190877/PEAM32013.pdf
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2013: 3