Number of the records: 1  

Rusizmy v súčasných anglických médiách

 1. Title Rusizmy v súčasných anglických médiách
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Jazyk a spoločnosť : zborník vedeckých prác. S. 36-42 [CD-ROM]. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2014 / Štefančík Radoslav ; Lišková Danuša ; Štrauss Dušan. ISBN 978-80-969043-6-5
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords angličtina * ruština * jazyky cudzie * gramatika * štylistika * jazykoveda * žurnalistika * médiá
  AnnotationProblematika výskytu slov ruského pôvodu (tzv. rusizmov) v anglickej tlači a on-line médiách, ktorá sa snaží sledovať konkrétne skupiny slov. Výskyt a exemplifikácia rusizmov v štylistickej skupine mediálnej žurnalistiky.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 00520-008, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF68.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení