Number of the records: 1  

Jazyk reklamy v anglických printových a on-line médiách

 1. Title Jazyk reklamy v anglických printových a on-line médiách
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Nové perspektívy vo výskume cudzích jazykov : zborník vedeckých prác. S. 55-63 CD-ROM. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2014 / Stradiotová Eva ; Kunovská Ingrid ; Štefančík Radoslav. ISBN 978-80-969043-7-2
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazyky cudzie * angličtina * reklama * médiá
  AnnotationJazyk reklamy, ktorý tvorcovia reklamných, inzertných textov používajú, má za úlohu nielen informovať, ale predovšetkým sprostredkovať intepretáciu informácie, resp. komunikačného posolstva, a presvedčiť o ňom čitateľa. Tvorcovia textov sa pri výbere jazykových prostriedkov stále častejšie orientujú na používanie atribútov výnimočnosti, odlišnosti.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 01410-010, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF69.4 KBz IP adresy SEK po prihlásení