Number of the records: 1  

Consequences of socio-technological change on the demand of services and the development of innovative systems

 1. Title Consequences of socio-technological change on the demand of services and the development of innovative systems
  TranslationDôsledky socio-technologickej zmeny na dopyt po službách a vývoj inovatívnych systémov
  Author infoMiroslava Čukanová
  Author Čukanová Miroslava EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document MERKÚR 2014 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 4 - 5, 2014. pp. 42-49 [CD-ROM]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2014 / Drábik Peter ; Krnáčová Paulína ; Pajtinková - Bartáková Gabriela ; Karlíček Miroslav ; MERKÚR 2014 International scientific conference for PhD. students and young scientists. ISBN 978-80-225-3993-7
  Issue dataGrafy, obr.
  NoteRes. angl., Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords zmeny technologické * dynamika systémov * systémy sociálne * výkonnosť inovačná
  AnnotationDopady sociálnych a technologických zmien na spoločnosť. Strategické technologické trendy pre rok 2014. Zmeny v dopyte po službách v sektore hotelierstva a turizmu. Inovačné systémy v stratégii Európa 2020.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 01933-014, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti721.6 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1