Number of the records: 1  

Ľ Evaluation de la performance de ľ innovation en Slovaquie

 1. Title Ľ Evaluation de la performance de ľ innovation en Slovaquie
  Author infoĽubica Knošková
  Author Knošková Ľubica EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Source documentCompétitivité et cohésion économique et sociale : conférence internationale, 26-27 mars 2015, Bucarest. S. 99-104 CD-ROM. - Bucarest : Agence universitaire de la francophonie, 2015 ; Compétitivité et cohésion économique et sociale conférence internationale. ISBN 978-606-505-881-1
  Issue dataGraf, tab.
  NoteRes. franc. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageFrench
  Country of EditionRomania
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords výkonnosť inovačná * inovácia * patenty * vzdelanie * investície * výskum * vývoj * indexy * Slovensko * Európska únia
  AnnotationInovačná výkonnosť Slovenskej republiky. Porovnanie inovačnej výkonnosti Slovenska s priemerom Európskej únie (2014). Porovnanie silných a slabých stránok inovačnej výkonnosti Slovenska v roku 2008 a 2014.
  Public work categoryScientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00212-001, kópia plného textu