Number of the records: 1  

Multiverbizačné spojenia v odbornom anglickom jazyku a ich nácvik na seminároch ESP

 1. Title Multiverbizačné spojenia v odbornom anglickom jazyku a ich nácvik na seminároch ESP
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Interdisciplinárny pohľad na výskum cudzích jazykov : zborník vedeckých prác. S. 150-161 CD-ROM. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015 / Kunovská Ingrid ; Stradiotová Eva ; Štefančík Radoslav. ISBN 978-80-969043-8-9
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazyky cudzie * jazyk odborný * angličtina * vzdelávanie
  AnnotationMultiverbizačné spojenia: úvod do problematiky, selektívny súbor a nácvik. Príklady cvičení na osvojenie si a nácvik verbo-nominálnych, multiverbizačných spojení. Prehľad multiverbizačných verbo-nominálnych spojení, s ktorými pracuje autorka na seminároch anglického odborného jazyka.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00249-006, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF106.9 KBz IP adresy SEK po prihlásení