Number of the records: 1  

Education as tool for the development of creative industries in Slovakia

 1. Title Education as tool for the development of creative industries in Slovakia
  Author infoMiroslav Šipikal, Valéria Szitásiová
  Author Šipikal Miroslav EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Co-authors Szitásiová Valéria EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Source document5th Central European conference in regional science : conference proceedings : Košice, October 5th - 8th, 2014. S. 869-876 online. - Košice : Technical University of Košice, 2015 ; Central European conference in regional science Konferencia / Nijkamp Peter ; Kourtit Karima. ISBN 978-80-553-2015-1
  NoteVEGA 1/0093/12. - APVV-0101-10. - Popis urobený: 15.5.2015. - Res. angl. Bibliogr. odkazy. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.45 - Priemysel. Ekonomika priemyslu
  Keywords vzdelávanie * priemysel kreatívny
  AnnotationÚloha vzdelávania vo vývoji kreatívneho priemyslu na Slovensku.
  URL http://www3.ekf.tuke.sk/cers/files/zbornik2014/PDF/Sipikal,%20Szitasiova.pdf
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00297-001, kópia plného textu

Number of the records: 1