Number of the records: 1  

Dynamics of high growth enterprises - "gazelles" - in Czech Republic

 1. Title Dynamics of high growth enterprises - "gazelles" - in Czech Republic
  TranslationDynamika rýchlo rastúcich podnikov - gaziel - v Českej republike
  Author infoMonika Krošláková, Viera Kubičková, Lujza Jurkovičová, Natalya Kubiniy
  Author Krošláková Monika EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Co-authors Kubičková Viera EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Jurkovičová Lujza EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Kubiniy Natalya
  Source document Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 2 (2015), pp. 27-35. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteVEGA 1/0205/14. - Res. angl. Bibliogr. odkazy. - Registrovaný: Scopus
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionUkraine
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords gazela * rast mikroekonomický * dynamika ekonomiky * rast hospodársky dynamický
  AnnotationUkazovatele dynamiky rastu podniku: obrat a rast zamestnanosti v období 6 rokov. Prechod činnosti rýchlo rastúcich podnikov zo sektora výroby do sektora služieb. Medzinárodné porovnanie počtu gaziel vo vybraných krajinách EÚ a ich podiel na ekonomickej činnosti krajiny.
  Public work categoryADM
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00718-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF218.3 KBverejne dostupné
Number of the records: 1