Number of the records: 1  

Tvorba vstupov pre kompozitné indikátory predikcie vývoja HDP

 1. Title Tvorba vstupov pre kompozitné indikátory predikcie vývoja HDP
  Author infoMarek Andrejkovič, Denisa Tarkovičová
  Author Andrejkovič Marek EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Co-authors Tarkovičová Denisa
  Source document Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. S. 12-24 CD-ROM. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015 / Andrejkovič Marek ; Tkáč Michal ; Hajduová Zuzana ; Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4102-2
  NoteVEGA 1/0519/12. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords výkonnosť ekonomiky * inflácia * nezamestnanosť * mzdy minimálne * indexy * spokojnosť zákazníkov * prieskum spotrebiteľský * prognózy
  AnnotationMeranie výkonnosti ekonomiky. Indikátory výkonnosti ekonomiky - inflácia, nezamestnanosť, minimálna mzda. Indikátory spotrebiteľskej spokojnosti. Konjunkturálne a spotrebiteľské prieskumy v podmienkach SR. Kompozitné indikátory.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 01049-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti546.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1