Number of the records: 1  

Daňová podpora výskumu a vývoja v Slovenskej republike

 1. Title Daňová podpora výskumu a vývoja v Slovenskej republike
  Parallel titleTax advantage the research and development in the Slovak Republic
  Author infoAnna Baštincová
  Author Baštincová Anna EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source document AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. S. 120-126 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Šoltés Erik ; Bandurič Igor ; Dúžik Ondrej ; Jurík Pavol ; Parajka Branislav ; Páleš Michal ; Reiff Marian ; Baštincová Anna ; Čičková Zuzana ; AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4151-0
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Keywords výskum * vývoj * podpora vedy a výskumu * náklady * zvýhodnenie daňové * úľavy daňové * Slovensko
  AnnotationPríspevok je zameraný na daňovú podporu výskumu a vývoja v SR formou úľavy na dani a formou odpočtu nákladov na výskum a vývoj zo základu dane z príjmov. Obsahuje vymedzenie výskumu a vývoja, na ktorý možno uplatniť daňové zvýhodnenie, obsah projektu ako elementárnej podmienky pre uplatnenie daňového zvýhodnenia, oprávnené náklady na riešenie projektu, povinnosti riešiteľov projektu, podmienky a výpočet úľavy na dani a odpočtu nákladov na výskum a vývoj.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 01118-039, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti405.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1