Number of the records: 1  

Importance of foreign direct investment for developing creative industry in Slovak Republic

 1. Title Importance of foreign direct investment for developing creative industry in Slovak Republic
  Author infoVeronika Piovarčiová, Ľubomír Darmo
  Author Piovarčiová Veronika EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Co-authors Darmo Ľubomír EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source documentWspółczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Polityka i kreacja potencjału. S. 283-297. - Białystok : Wydawnictwo Universytetu w Białymstoku, 2015 / Jarmołowicz Wacław ; Mikołajewicz Zbigniew. ISBN 978-83-7431-462-6
  Issue dataTab., grafy
  NoteVEGA 1/0379/12. - Res. angl., poľ. Bibliogr. odkazy
  Document kindrozpis článkov z kníh
  LanguageEnglish
  Country of EditionPoland
  systematics 338.45 - Priemysel. Ekonomika priemyslu
  Keywords priemysel kreatívny * kreativita * investície priame zahraničné * produkt domáci hrubý * ekonomika kreatívna
  AnnotationVznik a charakteristika kreatívneho priemyslu. Klasifikácia kreatívneho priemyslu podľa UNCTAD. Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj kreatívnej ekonomiky v Slovenskej republike.
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 01589-001, kópia plného textu

Number of the records: 1