Number of the records: 1  

Creative Industries today: USA vs. EU

 1. Title Creative Industries today: USA vs. EU
  Author infoKristína Baculáková
  Author Baculáková Kristína EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Source document Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. S. [41-47] CD-ROM. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015 / Bittmannová Bianka ; Vlková Eva ; Balhar Víťazoslav ; Strážovská Helena ; Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4219-7
  Issue dataGraf, tab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.45 - Priemysel. Ekonomika priemyslu
  Keywords USA * Európska únia * priemysel kreatívny * kapitál priemyselný * kreativita * ekonomika kreatívna * porovnanie medzinárodné
  AnnotationKreatívny priemysel v EÚ a USA - teoretické koncepčné pochopenie kreatívneho priemyslu, ako aj jeho hospodársky význam. Makroekonomická situácia a rozvoj kreatívneho priemyslu v posledných rokoch v USA a v EÚ.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 01721-003, originál dokumentu

Number of the records: 1