Number of the records: 1  

Perspektívy rozvoja priemyslu na Slovensku

 1. Title Perspektívy rozvoja priemyslu na Slovensku
  Author infoMikuláš Luptáčik, Elena Fifeková, Michal Habrman, Martin Lábaj, Karol Morvay
  Author Luptáčik Mikuláš EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Co-authors Fifeková Elena EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Habrman Michal EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Lábaj Martin EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Morvay Karol EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Strojárstvo - Stojírenství. Roč. 20, č. 6 (2016), s. 6-7. - Žilina : Media/ST. ISSN 1335-2938
  Issue dataGrafy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.45 - Priemysel. Ekonomika priemyslu
  Keywords priemysel spracovateľský * majetok nehmotný * zdroje ľudské
  AnnotationPokračovanie štúdie Spracovateľský priemysel SR: stav a perspektívy rozvoja, vypracovanej na KHP NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave. Podiel intelektuálnych aktív na celkovom stave majetku podnikov v spracovateľskom priemysle v Európe a na Slovensku. Vývoj vybavenia pracovníka intelektuálnymi aktívami vo vybraných odvetviach v SR. Podiel intelektuálnych aktív na prírastku celkových aktív (majetku) za obdobie 2000-2013 vo vybraných krajinách Európy.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 00419-001, kópia plného textu

Number of the records: 1