Number of the records: 1  

Bude priemysel vytvárať skôr "inteligentnú" zamestnanosť?

 1. Title Bude priemysel vytvárať skôr "inteligentnú" zamestnanosť?
  Author infoMikuláš Luptáčik, Elena Fifeková, Karol Morvay, Michal Habrman, Martin Lábaj
  Author Luptáčik Mikuláš EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Co-authors Fifeková Elena EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Morvay Karol EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Habrman Michal EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Lábaj Martin EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Strojárstvo - Stojírenství. Roč. 20, č. 7-8 (2016), s. 64-657. - Žilina : Media/ST. ISSN 1335-2938
  Issue dataGrafy, tab.
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.45 - Priemysel. Ekonomika priemyslu
  Keywords priemysel spracovateľský * zdroje ľudské * zamestnanosť * produkt domáci hrubý * produktivita
  AnnotationPokračovanie štúdie Spracovateľský priemysel SR: stav a perspektívy rozvoja, vypracovanej na KHP NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave. Prírastky/úbytky pracujúcich v spracovateľskom priemysle podľa kategórie zamestnania. Špecialisti majú zelenú. Podiel špecialistov a operátorov, montérov strojov a zariadení na celkovej zamestnanosti v spracovateľskom priemysle. Kombinácie produktivity a podielu priemyslu na pridanej hodnote. Úspech v priemyselnej politike sa nemá merať podielom priemyslu na ekonomike.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 00426-001, kópia plného textu

Number of the records: 1