Number of the records: 1  

Spracovateľský priemysel na Slovensku

 1. Title Spracovateľský priemysel na Slovensku
  Author infoMikuláš Luptáčik, Elena Fifeková, Michal Habrman, Martin Lábaj, Karol Morvay
  Author Luptáčik Mikuláš EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Co-authors Fifeková Elena EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Habrman Michal EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Lábaj Martin EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Morvay Karol EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Strojárstvo - Stojírenství. Roč. 20, č. 4 (2016), s. 74-77. - Žilina : Media/ST. ISSN 1335-2938
  Issue dataGrafy, tab.
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.45 - Priemysel. Ekonomika priemyslu
  Keywords výroba priemyselná * priemysel spracovateľský * priemysel strojársky * hodnota pridaná * zamestnanosť * produktivita práce
  AnnotationVymedzenie spracovateľského priemyslu podľa medzinárodných štandardov. Medzinárodné porovnanie spracovateľského priemyslu Slovenska s vybranými krajinami. Štruktúrne aspekty vývozu zo Slovenska.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 00707-001, kópia plného textu

Number of the records: 1