Number of the records: 1  

Spracovateľský priemysel Slovenskej republiky: stav a perspektívy rozvoja

 1. Title Spracovateľský priemysel Slovenskej republiky: stav a perspektívy rozvoja : výskumná štúdia
  Author infovedúci projektu: Mikuláš Luptáčik, ďalší autori: Elena Fifeková, Michal Habrman, Martin Lábaj, Karol Morvay, recenzenti: Ján Lešinský, Peter Magvaši
  Author Luptáčik Mikuláš EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Co-authors Fifeková Elena EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Habrman Michal EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Lábaj Martin EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Morvay Karol EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Another authors Lešinský Ján (Recenzent)
  Magvaši Peter (Recenzent)
  Corporation Národohospodárska fakulta EU . Katedra hospodárskej politiky , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava : Vydavateľstvo EKONÓM , 2016. - 59 s. [3,75 AH] : grafy, príl., tab.
  Issue1. vyd.
  ISBN978-80-225-4250-0
  NoteBibliogr. odkazy.
  Document kindsprávy výskumné
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.45 - Priemysel. Ekonomika priemyslu
  Keywords priemysel spracovateľský * Slovensko * porovnanie medzinárodné * priemysel strojársky * priemysel automobilový * vývoz * zamestnanosť * politika priemyselná * konkurencieschopnosť * rozvoj sociálny * kapitál ľudský * technológie nové * inovácia * inovácie environmentálne * výskum * vývoj * efektívnosť inovácií * ekologizácia
  Public work categoryScientific book titles issued in home editorship
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 00732-001, originál dokumentu


Number of the records: 1