Number of the records: 1  

Model predikcie úpadku obchodných spoločností podnikajúcich v podmienkach SR

 1. Title Model predikcie úpadku obchodných spoločností podnikajúcich v podmienkach SR
  TranslationPredictive model of corporate failure in the Slovak business environment
  Author infoMartin Gulka
  Author Gulka Martin
  Source document Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 12, č. 1 (2016), s. 16-22. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.16 - Finančná reorganizácia
  Keywords úpadok podniku * Slovensko * spoločnosti obchodné * analýza finančná * modely ekonomicko-matematické
  AnnotationPrezentácia výsledkov konštrukcie a odhadu modelu predikcie úpadku obchodných spoločností podnikajúcich v podmienkach SR s využitím logistickej regresie. Základom pre zostrojenie modelu sú kvantitatívne finančné ukazovatele, pre výpočet ktorých sú potrebné údaje z jednotlivých výkazov účtovnej závierky. Výsledný model je schopný predikovať  pri určitej úrovni chybovosti pravdepodobnosť  úpadku obchodnej spoločnosti v časovom horizonte nasledujúcich dvanástich mesiacov. Súčasťou príspevku je zároveň  porovnanie klasifikačnej presnosti nášho modelu s modelom Z‐score, ktorý je používateľmi finančnej analýzy často využívaný.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2016: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF305.6 KBz IP adresy SEK po prihlásení