Number of the records: 1  

Critical review of modeling internal responsibility mechanisms and self-control a neuroeconomics approach

 1. Title Critical review of modeling internal responsibility mechanisms and self-control a neuroeconomics approach
  TranslationKritické preskúmanie modelovania mechanizmov vnútornej zodpovednosti a sebakontroly - neuroekonomický prístup
  Author infoOmar Mohamad Abdulhafiz, Grzegorz Michalski
  Author Abdulhafiz Omar Mohamad
  Co-authors Michalski Grzegorz
  Source document Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. No. 12 (2017), pp. 78–80 online. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409
  NoteUMO-2015/19/B/HS4/01686. - DEC-2015/19/B/HS4/01686. - Popis urobený: 3.8.2017. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionRomania
  Keywords psychológia * ekonómia behaviorálna * vedy kognitívne * správanie * správanie spotrebiteľa * sebakontrola * zodpovednosť * modelovanie * pojmy
  AnnotationPredstavenie komplexnej povahy modelovacích mechanizmov vnútornej zodpovednosti. Pojem kognitívnej kontroly a kognitívny model dynamickej voľby a kontroly.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2017: 12

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF77.6 KBverejne dostupné
Number of the records: 1