Number of the records: 1  

Kvalita a Industry 4.0

 1. Title Kvalita a Industry 4.0
  Author infoMartina Džubáková
  Author Džubáková Martina EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Source document Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry. S. 32-40 online. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017 / Džubáková Martina ; Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. ISBN 978-80-972609-0-3
  Issue dataObr., sch.
  NotePopis urobený: 10.8.2017. - Res. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords kvalita * manažment * riadenie kvality * systémy kvality * systém riadenia kvality * kontrola kvality * normy ISO * priemysel * priemysel 4.0 * revolúcia priemyselná * výroba * história * pojmy
  AnnotationHistorický vývoj pojmu kvalita v kontexte priemyselného rozvoja. Štvrtá priemsyelná revolúcia a pojem Industry 4.0 (Priemysel 4.0). Náčrt aspektov Priemyslu 4.0, ktoré môžu mať vplyv na manažérstvo kvality.
  Public work categoryScientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 00373-001, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti958.4 KBz IP adresy SEK po prihlásení