Number of the records: 1  

Dôsledky prirodzených zmien klímy a človekom vyvolanej klimatickej zmeny na sociálne a ekonomické sektory

 1. Title Dôsledky prirodzených zmien klímy a človekom vyvolanej klimatickej zmeny na sociálne a ekonomické sektory
  Author infoMilan Lapin
  Author Lapin Milan
  Source document Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry. S. 56-65 online. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017 / Džubáková Martina ; Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. ISBN 978-80-972609-0-3
  NoteAPVV-0303-11. - APVV-0089-12. - Popis urobený: 10.8.2017. - Res. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords kvalita * kvalita ovzdušia * kvalita života * podnebie * počasie * zmeny klimatické * efekt skleníkový * atmosféra * klimatológia * meteorológia * scenáre * emisie * vývoj hospodársky * vývoj spoločenský * prostredie životné * ochrana ovzdušia * rozvoj trvalo udržateľný * politika environmentálna * opatrenia * adaptácia * pojmy * Slovensko * povodne * sucho * svet
  AnnotationDoterajší vývoj klimatického systému Zeme a odhad vývoja v nasledujúcich desaťročiach. Prirodzené zmeny klímy verzus pojem klimatická zmena ako človekom vyvolaná zmena klímy. Adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov (človekom vyvolanej) klimatickej zmeny a mitigačné opatrenia na spomalenie klimatickej zmeny. Návrh riešení na Slovensku.
  DatabaseARTICLES

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF1.3 MBz IP adresy SEK po prihlásení