Number of the records: 1  

Metodické aspekty modelovania a simulácie robotizovaných pracovísk

 1. Title Metodické aspekty modelovania a simulácie robotizovaných pracovísk
  Author infoNaqib Daneshjo, Erika Dudáš Pajerská, Lenka Danková
  Author Daneshjo Naqibullah EUBPHFKOP - Katedra obchodného podnikania PHF
  Co-authors Dudáš-Pajerská Erika EUBPHFKOP - Katedra obchodného podnikania PHF
  Danková Lenka EUBPHFKOP - Katedra obchodného podnikania PHF
  Source documentAutomatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2018 : 12. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vyokých škôl a praxe, 7.-9. február 2018, Stará Lesná. S. 41-1-41-11. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2018 ; Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2018 odborná konferencia / Dovica Miroslav ; Gmiterko Alexander. ISBN 978-80-553-2914-7
  NoteVEGA 1/0251/17
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords robotizácia * roboty * simulácia * modelovanie * projektovanie * počítače * priemysel strojársky
  AnnotationVýsledky výskumu z oblasti automatizácie a počítačovej podpory projektovania robotizovaných systémov. Nový metodický postup pre modelovanie robotizovaných pracovísk pozostávajúci z desiatich krokov začlenených do štyroch fáz logistického postupu tvorby a implementácie robotizovaného pracoviska.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00087-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti5.1 MBz IP adresy SEK po prihlásení