Number of the records: 1  

Einige Bemerkungen Zur Phonetik Und Orthoepie Im Fremdsprachenunterricht Deutsch

 1. Title Einige Bemerkungen Zur Phonetik Und Orthoepie Im Fremdsprachenunterricht Deutsch
  Parallel titlePhonetics and Orthoepy in German Foreign Language Teaching
  TranslationFonetika a ortoepia vo výučbe nemeckého jazyka
  Author infoSilvia Adamcová
  Author Adamcová Silvia EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. S. 196-204 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Kvapil Roman ; Šajgalíková Helena ; Spišiaková Mária ; Cudzie jazyky v premenách času Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4492-4
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jazykoveda * jazyky cudzie * komunikácia * nemčina * vyučovanie * kompetencie * fonetika * výslovnosť
  AnnotationFonetika ako najťažšia oblasť výučby cudzích jazykov. Rozvoj kompetencií v oblasti výslovnosti a počúvania. Fonetické chyby, korekcia fonetiky. Najdôležitejšie oblasti a pravidlá kodifikovaného nemeckého štandardného jazyka.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00198-010, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti176.9 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1