Number of the records: 1  

Význam slovnej zásoby vo výučbe cudzích jazykov

 1. Title Význam slovnej zásoby vo výučbe cudzích jazykov
  Parallel titleThe Importance of Vocabulary in Teaching Foreign Languages
  Author infoEva Stradiotová
  Author Stradiotová Eva EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. S. 438-446 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Kvapil Roman ; Šajgalíková Helena ; Spišiaková Mária ; Cudzie jazyky v premenách času Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4492-4
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords zásoba slovná * jazykoveda * slovotvorba * pojmy * jazyky cudzie * vyučovanie
  AnnotationSlovná zásoba ako jedna z najdôležitejších častí pri výučbe cudzieho jazyka. Opis prieskumov, ktoré analyzovali výučbu slovnej zásoby, frekvenciu používania slov a ich význam. Definícia podstaty a encyklopedickej znalosti slova a vplyvu kontextu na význam slova.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00198-019, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti245.2 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1