Number of the records: 1  

Methodological Aspects of Modelling and Simulation of Robotized Workstations

 1. Title Methodological Aspects of Modelling and Simulation of Robotized Workstations
  TranslationMetodologické aspekty modelovania a simulácie robotizovaných pracovísk
  Author infoNaqib Daneshjo, Milan Majerník, Erika Dudaš Pajerská, Mirwajs Danishjoo
  Author Daneshjo Naqibullah EUBPHFKOP - Katedra obchodného podnikania PHF
  Co-authors Majerník Milan EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Dudáš-Pajerská Erika EUBPHFKOP - Katedra obchodného podnikania PHF
  Danishjoo Mirwajs
  Source document Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. Vol. 7, No. 2 (2018), pp. 293-300 online. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333
  NoteKEGA 026EU-4/2018. - VEGA 1/0251/17. - Popis urobený: 20.6.2018. - Registrovaný: Web of Science. - Registrovaný: Scopus
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSerbia
  Keywords technológie nové * automatizácia práce * robotizácia * systémy automatické * informatizácia * priemysel strojársky * priemysel automobilový
  AnnotationNový metodický prístup k modelovaniu robotických pracovných staníc pozostávajúci z desiatich krokov začlenených do štyroch fáz logistického procesu tvorby a implementácie robotického pracoviska. Dôraz sa kladie na fázu modelovania a simulácie s overením vypracovaných metodík pre špecifické projekty alebo prvky robotizovanej zváračskej dielne v automobilovej výrobe.
  Public work categoryADM
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00242-001, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF522.9 KBverejne dostupné