Number of the records: 1  

Činnosť odborného garanta samostatného finančného agenta - potenciálny predmet podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným?

 1. Title Činnosť odborného garanta samostatného finančného agenta - potenciálny predmet podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným?
  Author infoAndrea Slezáková, Hana Magurová
  Author Slezáková Andrea EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Co-authors Magurová Hana EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie : sborník příspěvků k IX. ročníku mezinárodní vědecké konference, Praha 3.11.2017. S. 220-228. - Praha : TROAS, 2017 / Štěpánková Kateřina ; Švarc Zbyněk ; Holub Dušan ; Gongol Tomáš ; Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie Mezinárodní vědecká konference. ISBN 978-80-88055-03-7
  NotePopis urobený: 19.9.2018
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords sprostredkovatelia finanční * poradenstvo finančné * poradcovia finanční * osoby právnické * spoločnosti s r.o. * zákony * právo * legislatíva * Slovensko
  AnnotationZákonná úprava finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. Funkcia vedúceho zamestnanca samostatného finančného agenta s účinnosťou od 1.1.2016 nahradená pojmom odborný garant samostatného finančného agenta. Analýza regulácie a hľadanie odpovede či funkciu odborného garanta samostatného finančného agenta môže vykonávať i právnická osoba, konkrétne spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným – všeobecná charakteristika. Predmet podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným. Odborný garant v organizačnej štruktúre samostatného finančného agenta. Právny vzťah medzi odborným garantom a samostatným finančným agentom. Druhá a tretia časť zákona o finančnom sprostredkovaní – definitívna odpoveď na nemožnosť vykonávania činnosti spoločnosťou s ručením obmedzeným.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00419-003, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti724.4 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1