Number of the records: 1  

Conceptual Bases of Investment Controlling and Impact Investing: Process Modelling of International Strategies

 1. Title Conceptual Bases of Investment Controlling and Impact Investing: Process Modelling of International Strategies
  TranslationKonceptuálne základy investičného controllingu a spoločensky zodpovedné investovanie: procesné modelovanie medzinárodných stratégií
  Author infoLidiia Karpenko
  Author Karpenko Lidiia
  Source document Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. Roč. 16, č. 3 (2018), s. 292-323. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751
  NotePopis urobený: 20.9.2018
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords metódy štatistické * kontroling investičný * Ukrajina * modely ekonomicko-matematické * podnikanie medzinárodné * stratégia investičná * investície kapitálové
  AnnotationAnalýza súboru prostriedkov politiky investičného controllingu a formovanie paradigmy impact investingu pre procesné modelovanie medzinárodných stratégií v kontexte globalizácie a európskej integrácie. Koncepčné základy rozvoja programov strategického plánovania v medzinárodnom podnikaní. Ekonomické a matematické modely na hodnotenie investičných procesov a opodstatnenie vývoja medzinárodných stratégií, ich variabilita a optimálnosť. Analýza aplikácie nových mechanizmov inovatívneho rozvoja hospodárstva a jeho investičnej podpory.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 3

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF322.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení