Number of the records: 1  

Non-Collision Trajectories of Service Industrial Robots

 1. Title Non-Collision Trajectories of Service Industrial Robots
  TranslationVyhľadávanie bezkolíznych trajektórií obslužných priemyselných robotov
  Author infoNaqib Daneshjo, Marián Králik, Milan Majerník, Erika Dudáš Pajerská, Jana Naščáková
  Author Daneshjo Naqibullah EUBPHFKOP - Katedra obchodného podnikania PHF
  Co-authors Králik Marián
  Majerník Milan EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Dudáš-Pajerská Erika EUBPHFKOP - Katedra obchodného podnikania PHF
  Naščáková Jana EUBPHFKOP - Katedra obchodného podnikania PHF
  Source document Advances in Engineering Software : Including Computing Systems in Engineering. Vol. 124 (2018), pp. 90-96. - Oxford : Elsevier Science. ISSN 0965-9978
  NoteVEGA 1/0376/17. - KEGA 026EU-4/2018
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionGreat Britain
  Keywords priemysel * výroba * automatizácia * robotizácia * priemysel strojársky * roboty priemyselné * programovanie * testy * modely * technika * fyzika * technológia
  AnnotationInovatívny algoritmus na testovanie kolízií robota na účely programovania priemyselných robotov manipulujúcich s výrobnými a periférnymi zariadeniami vo flexibilnom výrobnom systéme. Logistika manipulačného cyklu, robotizovaný systém, kinematika robota, optimalizácia trajektórie, 3D model.
  Public work categoryScientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00476-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti3 MBz IP adresy SEK po prihlásení