Number of the records: 1  

Innovative Vorgehensweisen im Fremdsprachenunterricht an den Hochschulen in der Slowakei

 1. Title Innovative Vorgehensweisen im Fremdsprachenunterricht an den Hochschulen in der Slowakei
  TranslationInovatívne prístupy vo vyučovaní cudzích jazykov na vysokých školách na Slovensku
  Author infoDaniela Breveníková, Katarína Seresová
  Author Breveníková Daniela EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Co-authors Seresová Katarína EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. S. 11-22. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018 / Seresová Katarína ; Zavrl Irena ; Štefančík Radoslav. ISBN 978-3-339-10292-8
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionGermany
  Keywords jazyky cudzie * angličtina * vyučovanie * školy vysoké * didaktika * metodika * modernizácia * štúdie prípadové
  AnnotationSkúsenosti a pozorovania autorov pri aplikácii moderných metód výučby angličtiny ako cudzieho jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Prezentácia inovačných prístupov ako je napríklad vyučovanie založené na spolupráci, projektové vzdelávanie a metóda prípadovej štúdie.
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00502-003, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF857.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1