Number of the records: 1  

Top 10 technologických trendů v logistice a SCM

 1. Title Top 10 technologických trendů v logistice a SCM
  Author infoRadek Novotný
  Author Novotný Radek
  Source document Logistika. Roč. 24, č. 12 (2018), s. 14-17. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageCzech
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords technológie informačné * technológie komunikačné * technológie nové * inteligencia umelá * digitalizácia * robotizácia * logistika * reťazce dodávateľsko-odberateľské
  AnnotationDesať hlavných technologických trendov, ktoré v nasledujúcich rokoch zasiahnu logistické procesy a riadenie dodávateľských reťazcov (internet vecí, digitálne dvojča, cloud, blockchain, kyberbezpečnosť, robotizácia, rozšírená realita a pod.)
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 12