Number of the records: 1  

Sebareflexia študentov po absolvovaní pedagogickej praxe

 1. Title Sebareflexia študentov po absolvovaní pedagogickej praxe
  Parallel titleStudents’Self-reflection after Completion of the Pedagogical Practice
  Author infoDarina Orbánová
  Author Orbánová Darina EUBFNHKPG - Katedra pedagogiky FNH
  Source document Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. S. 120-126 online. - Praha : Extrasystem, 2018 / Berková Kateřina ; Krpálková Krelová Katarína ; Schola nova, quo vadis? Mezinárodní vědecké konference. ISBN 978–80–87570–40–1
  NoteVEGA 1/0001/16
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords vzdelávanie * vyučovanie * prax odborná * študenti * učitelia * hodnotenie práce * hodnotenie pracovníkov
  AnnotationNázory študentov na úroveň teoretickej prípravy, na hodnotenie vlastnej činnosti a postojov k pedagogickej práci. Hoci sú výsledky sú založené na subjektívnych vyjadreniach, môžu byť využité na zlepšenie modulu praktickej prípravy učiteľov.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00749-004, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF173.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1