Number of the records: 1  

Využitie mobilného vzdelávania vo vyučovaní

 1. Title Využitie mobilného vzdelávania vo vyučovaní
  Parallel titleUsing of Mobile Learning in Education
  Author infoLadislav Pasiar
  Author Pasiar Ladislav EUBFNHKPG - Katedra pedagogiky FNH
  Source document Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. S. 127-136 online. - Praha : Extrasystem, 2018 / Berková Kateřina ; Krpálková Krelová Katarína ; Schola nova, quo vadis? Mezinárodní vědecké konference. ISBN 978–80–87570–40–1
  NoteKEGA 022EU-4/2016
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords vyučovanie * vzdelávanie * technológie nové * technológie informačné * technológie komunikačné * elektronizácia * aplikácie mobilné
  AnnotationPredstavenie vybraných webových a mobilných aplikácií vo vyučovacím procese. Mobilné vzdelávanie je v súčasnosti významným fenoménom v kontexte zavádzania IKT do vyučovania. Využívanie daných technológií by malo rešpektovať predovšetkým didaktické princípy využovacích predmetov.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00749-007, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF144.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1