Number of the records: 1  

Technological Innovations With the Robotization Focusing

 1. Title Technological Innovations With the Robotization Focusing
  Parallel titleTechnologické inovácie so zameraním na robotizáciu
  Author infoMartin Matušovič
  Author Matušovič Martin EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. S. 747-756 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Uhliar Miroslav ; Kintler Jakub ; Fetisovová Elena ; Tršťanská Alena. ISBN 978-80-225-4536-5
  NoteVEGA 1/0784/15
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords inovácie sociálne * inovácie technologické * konkurencieschopnosť * priemysel 4.0 * vlastníctvo duševné * robotizácia * zamestnanosť
  AnnotationNastupujúca robotizácia nastoľuje nové výzvy na riešenie závažných problémov blízkej budúcnosti v mnohých oblastiach. Komplexnejší prístup k riadeniu duševného vlastníctva v sebe zahŕňa aj realizáciu a využitie inovačných aktivít, ktoré majú potenciál generovať efekty na trhu. Z toho dôvodu sa inovácie stávajú neoddeliteľnou súčasťou procesu riadenia duševného vlastníctva.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00805-039, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF240.2 KBz IP adresy SEK po prihlásení