Number of the records: 1  

Znalostná spoločnosť ako obraz "sollen" v čase revolúcie 4.0

 1. Title Znalostná spoločnosť ako obraz "sollen" v čase revolúcie 4.0
  Parallel titleKnowledge Company as the Picture of "sollen" in Time of Revolution 4.0
  Author infoMarián Ambrozy, Eva Hvizdová, Božena Sowa
  Author Ambrozy Marián
  Co-authors Hvizdová Eva
  Sowa Božena
  Source document Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). S. 10-19. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019 / Kordoš Marcel ; Holomek Jaroslav ; Grenčíková Adriana ; Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-8075-837-0
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords priemysel 4.0 * ekonomika znalostná * školstvo * revolúcia priemyselná * vzdelávanie * zdroje ľudské * politika environmentálna * Slovensko * veda * marketing * spoločnosť * digitalizácia * technológie nové
  AnnotationSmerovanie znalostnej spoločnosti v zmysle optimálneho naplnenia vízie. Polemika Druckerového pojmu znalostného pracovníka. Poukázanie na kľúčový charakter vzdelania v znalostnej ekonomike. Vyhodnocovanie riadených rozhovorov so špičkovými vedeckými osobnosťami, ktoré sú orientované na vzťahy vzdelávacej sústavy Slovenska, systému vied, marketingu a etiky vo vzdelávaní a vo vede a na budovanie znalostnej spoločnosti.
  DatabaseARTICLES